Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Η Πολιτιστική Χορηγία είναι ένας θεσμός της ελληνικής πολιτείας που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση του πολιτισμού από πόρους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα. Η Πολιτιστική Χορηγία δεν σχετίζεται με τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από δημόσιους πόρους. Αποδέκτες πολιτιστικής χορηγίας μπορούν να είναι όχι μόνο δημόσιες υπηρεσίες αλλά και κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός με πολιτιστικούς σκοπούς.

Ο νόμος 3525/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αναρτάται παρακάτω με τις τροποποιήσεις του) προβλέπει κίνητρα για φυσικά και νομικά πρόσωπα ώστε να προβούν σε πολιτιστικές χορηγίες. Αναρτώνται επίσης, πρότυπο αίτησης του Χορηγού και πρότυπο σύμβασης μεταξύ Χορηγού και Αποδέκτη.

Το Τμήμα Χορηγιών επιδιώκει την ταχεία εξυπηρέτηση των Χορηγών και των Αποδεκτών.

Επικοινωνία​:

τηλ.: 213.132 2100 (κέντρο)  εσωτ.: 232,327​
e-mail: xorigia@culture.gr

Βουτεράκου Ελένη (Προισταμένη Τμήματος Χορηγιών/ΔΕΦΔΑΧ/ΓΔΟΥ)

τηλ. 213 132 2232

email: evouterakou@culture.gr

Κυριαζή Καφετζή Μαρία (Εισηγήτρια)
τηλ.: 213 132 2327

email: mkkiriazi@culture.gr​

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Χορηγιών
Σχετικά έγγραφα:
Αίτηση Χορηγού
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας για Ιδιώτες
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας Δημοσίου (Χρηματικό Ποσό)
Σχέδιο Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας Δημοσίου (Σε είδος)​
Νομοθεσία για την Πολιτιστική Χορηγία
Δράσεις και προγράμμ​ατα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Εποπτευόμενοι φορείς​​
Δράσεις και προγράμμ​ατα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας /​ Δημόσια Μουσεία

Δράσεις και προγράμματα που επιδέχονται πολιτιστικής χορηγίας / Γ​ενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων​